ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ હવેથી હાજરી પુરાવવા માટે “જય હિન્દ” બોલશે . . .

0

ગુજરાત ની સ્કૂલોમાં હવેથી બધા વિદ્યાર્થીઓ હાજરી પુરાવવા “જયહિન્દ” અથવા “જય ભારત” બોલશે. જાણતા થોડું અજીબ લાગશે પણ વાત સાચી છે. ગુજરાતની દરેક સ્કૂલોમાં ૧ જન્યુઆરી ૨૦૧૯ થી હાજરી નોધાવવા માટે રોજ રોલનમ્બર સાથે “જયહિન્દ” અથવા “જય ભારત” બોલવું ફરજીયાત છે.

પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી અને ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSHSEB) ની સૂચના મુજબ, સરકારમાં ધોરણ 1 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ, ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ અને સ્વ-નાણાંકીય શાળાઓ માં આ નિયમ લાગુ પડશે. બધા શિક્ષકો અને શિક્ષણ અધિકારીઓને રાજ્યના દરેક શાળામાં નવી દિશામાં અનુસરવા માટે નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતના શૈક્ષણિક પ્રધાન (Education Minister) ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ સોમવારે યોજાયેલી સમીક્ષા બેઠક દરમિયાન આ નિર્ણય લીધો હતો. બાળપણથી જ વિદ્યાર્થીઓને દેશભક્ત અને ધર્મનિષ્ઠા દ્રઢ કરાવવા એક નવી પહેલ કરવામાં આવી છે.

જાહેરનામાની નકલો જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓને 1 જાન્યુઆરીથી અમલમાં મૂકવાની સૂચનાઓ સાથે મોકલવામાં આવી હતી.

 

 

Image Source : zeenews
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here