સમાચાર Archives - The Gujju Adda - Unlimited Gujju Fun
Hvem tilbyr Forbrukslån | Liittymien vertailu | Søk om Kredittkort | Strømpris Kalkulator | Beste Husalarm | Beste Forsikringsselskap | Mobilselskaper 2019 | Beste Bilforsikring
Wednesday, April 24, 2019
Home સમાચાર

સમાચાર

ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ હવેથી હાજરી પુરાવવા માટે “જય હિન્દ” બોલશે . ....

ગુજરાત ની સ્કૂલોમાં હવેથી બધા વિદ્યાર્થીઓ હાજરી પુરાવવા “જયહિન્દ” અથવા “જય ભારત” બોલશે. જાણતા થોડું અજીબ લાગશે પણ વાત સાચી છે. ગુજરાતની દરેક સ્કૂલોમાં...

MOST POPULAR

HOT NEWS

error: